Vitaal Vechtdal

14 december 2017 13:19

Project BART: Vernieuwende aanpak van artrose

BART staat voor Bewegen met Artrose. Bewegen is belangrijk als u artrose heeft. Het is goed voor uw gewrichten en kraakbeen, de pijn neemt vaak af en het helpt u af te vallen bij overgewicht of om op gewicht te blijven.

BART

Wat is artrose?

Artrose is in Nederland de meest voorkomende gewrichtsaandoening. Er zijn ruim 1 miljoen personen met artrose. Het komt op alle leeftijden voor. Artrose is het proces waarbij de kwaliteit van het kraakbeen achteruit gaat; kraakbeen degeneratie. In de volksmond wordt het ook wel slijtage genoemd maar die term is niet helemaal terecht. In het begin zijn kraakgeluiden te horen en voelt het knisperig aan. Later ontstaan pijnlijke klachten bij bewegen en belasten van gewrichten die zijn aangedaan. Op den duur voelt men zelfs de klachten tijdens rust.

Vernieuwende aanpak

Project BART volgt patiënten die zich bij de huisarts melden met klachten die lijken op artrose van knie of heup. Dankzij BART heeft de huisarts één loket waar de patiënt voor screening doorgestuurd kan worden, namelijk de afdeling fysiotherapie in het ziekenhuis. Hier vindt een intake met gestandaardiseerde screening plaats. Deze intake leidt concreet tot één van de volgende mogelijkheden:

• Beginnende artrose: advies en verwijzing naar Sportservice Hardenberg voor een gericht beweegaanbod.
• Middelmatige artrose: doorverwijzing naar eerstelijns fysiotherapeut.
• Ernstige artrose: doorverwijzing naar orthopeed voor medisch specialistische begeleiding.

Verantwoorde wijze in beweging

De Saxenburgh groep wil met het project BART de doelgroep helpen en stimuleren op verantwoorde wijze in beweging te komen. Op een manier die bij het individu past. Ook beoogt de Saxenburgh Groep nauwe samenwerking met de verschillende organisaties om korte lijnen en benutten van elkaars expertise te vergroten. De ketenpartners zijn onder meer huisartsen, eerstelijns fysiotherapiepraktijken, Sportservice Hardenberg, Stichting Sportboulevard Hardenberg en Vitaal Vechtdal.

Saxenburgh Groep

De Saxenburgh Groep speelt met een groot zorgnetwerk een centrale rol in dit project. Verbinding, coördinatie, screening en monitoring dient samen met de partners tot stand te komen. Ook het stimuleren van de verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid, ziet de Saxenburgh Groep als haar taak.

Voor meer informatie

U kunt bij uw huisarts meer informatie verkrijgen over BART.
Zorgprofessionals kunnen contact opnemen met de Saxenburgh Groep
Lees de brochure 'Knieoperatie voorkomen of uitstellen met BART'