Vitaal Vechtdal

26 april 2018 8:39

Goede communicatie, voor goede zorg in het Vechtdal!

Vitaal Vechtdal en OZOverbindzorg helpen de cliënt in de onderlinge communicatie met zorg- en hulpverleners, zoals mantelzorgers, familie, huisartsen, specialisten, apothekers, thuiszorg, en wijkteam.

Foto: Ondertekening overeenkomst door Cindy Hobert (OZOverbindzorg) en Paul Habets (Vitaal Vechtdal)

Communicatie 

OZOverbindzorg is een communicatiemiddel voor het netwerk van zorg- en hulpverleners (mantelzorgers, familie en zorgprofessionals) rondom een cliënt. Via een beveiligde verbinding kunnen zorg- en hulpverleners met de cliënt en met elkaar communiceren. Binnen dit netwerk kan iedereen vragen stellen en antwoord geven.  De cliënt is eigenaar en bepaalt wie er toegang heeft tot het netwerk.  
 

Sneller inspelen op signalen

Voor patiënt, mantelzorg, zorg- en hulpverleners is het nu vaak ingewikkeld om onderling de zorg af te stemmen. OZOverbindzorg maakt dat veel makkelijker. Voor alle, niet spoedeisende, vragen kan via dit online platform gecommuniceerd worden. Voordeel voor cliënt en mantelzorgers is dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis en kunde van alle deelnemers. Groot voordeel voor de zorgverleners is de betere communicatie met de mantelzorger. Op signalen van de mantelzorger kan snel ingespeeld worden.
 

Goede zorg afgestemd op de cliënt

Communicatie in het zorgveld is één voorbeeld van de onderwerpen waar Vitaal Vechtdal zich mee bezighoudt: stimuleren dat zorgorganisaties hun dienstverlening goed op elkaar en met de cliënt afstemmen. Daarom tekent Vitaal Vechtdal namens huisartsenorganisatie Medrie, gemeente Hardenberg, gemeente Ommen, Saxenburgh groep en de thuiszorgorganisaties een overeenkomst met OZOverbindzorg. In Ommen, Hardenberg en Coevorden gaat vanaf de komende maanden OZOverbindzorg geïntroduceerd worden.

Meer informatie is te lezen op de website van OZOverbindzorg