Vitaal Vechtdal

28 maart 2018 11:26

Samenwerking Vitaal Vechtdal en haar partners verlengd

Vitaal Vechtdal en haar negen partners verlengen de samenwerking voor nog eens drie jaar om zo de vitaliteit, de gezondheid en participatie van de inwoners van het Vechtdal gezamenlijk te ondersteunen. De hernieuwde overeenkomst werd ondertekend voorafgaand aan het werkbezoek aan Gewoon Gezond Bergentheim.

De partners zijn nauw betrokken bij Vitaal Vechtdal en werken mee aan de verbinding tussen sociaal-maatschappelijk domein, onderwijs, zorgaanbieders en werkgevers. Met de partners worden gezamenlijke projecten opgezet om de regionale bevolking in gezond-blijven te ondersteunen. De partners zijn Alfa-college, Carinova, gemeente Hardenberg, huisartsenorganisatie Medrie, gemeente Ommen, ONVZ zorgverzekeraar, Saxenburgh Groep, Vrieling Adviesgroep en Zilveren Kruis.
 

Foto vlnr: Dieger ten Berge (gemeenten), Henk Bloten (Vitaal Vechtdal), Friso de Jong (ONVZ zorgverzekeraar), Janke Jorritsma, Leontine Verhoeven (Carinova), Leonore de Bakker (Zilveren Kruis), Jasper Vrieling (Vrieling Adviesgroep), Paul Habets (Medrie), Klaas Bakker (Alfa-college), Aiko de Raaf (Zilveren Kruis), Henri Janssen (Saxenburgh Groep) en Ko Scheele (gemeente Ommen). Afwezig op foto: Jannes Janssen (gemeente Hardenberg) en Kees Blokland (cooperatie Vitaal Vechtdal).

Friso de Jong, woordvoerder ONVZ zorgverzekeraar

‘We zijn ervan overtuigd dat we als partner van Vitaal Vechtdal goed gecommitteerd zijn om inwoners te helpen met vitaliteit. Niet alleen vanuit de zorg, maar samen met elkaar. Mensen in het Vechtdal zijn gewend om samen te leven, te werken en te zorgen voor elkaar: noaberschap. Daarom doet ONVZ mee.

Leonore de Bakker, inkoopmanager Zilveren Kruis

‘Zilveren Kruis is blij, dat met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomsten de continuïteit voor de Vitaal Vechtdal organisatie de komende jaren geborgd is. We kunnen nu samen, voor de inwoners van Vitaal Vechtdal, verder aan de slag met het duurzaam organiseren van de zorg op de juiste plek’.

Ko Scheele, wethouder Gemeente Ommen

‘Met Vitaal Vechtdal hebben we een prima samenwerking van zorgpartijen in ons gebied. Vitaal Vechtdal werkt prachtig aan gezondheid en daar werkt de gemeente Ommen graag aan mee.