Vitaal Vechtdal

30 januari 2019 12:6

VWS-subsidie voor Vitaal Vechtdal om een gezonde leefstijl bij inwoners te stimuleren

Vitaal Vechtdal ontvangt een subsidie voor een periode van 3 jaar van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit is een vergoeding voor een deel van de samenwerkingskosten om een gezonde leefstijl bij inwoners in regio Vechtdal te stimuleren en activeren.

Een regionale aanpak

Het Ministerie van VWS wil met deze tegemoetkoming, de zogenoemde Preventiecoalitie, een structurele samenwerking tussen zorgverzekeraar, gemeenten en netwerken zoals Vitaal Vechtdal stimuleren. Zilveren Kruis is een grote zorgverzekeraar in de regio en ondersteunt de aanpak van Vitaal Vechtdal. De aanvraag is door Zilveren Kruis, samen met gemeente Ommen, gemeente Hardenberg en Vitaal Vechtdal ingediend en door het Ministerie van VWS toegekend. De subsidie geeft de mogelijkheid om extra activiteiten maar ook methoden te ontwikkelen om een gezonde leefstijl verder mogelijk te maken.

Alwin te Rietstap, wethouder, gemeente Hardenberg

‚Äč'Samenwerking rondom preventie in onze gemeente is van wezenlijk belang. Het is daarom goed dat de subsidie van het ministerie aan Vitaal Vechtdal is toegekend. Hiermee kan Vitaal Vechtdal haar verbindende rol in de regio verder uitbouwen.'

Gezonde inwoners

Vitaal Vechtdal werkt samen met werkgevers, scholen, zorgorganisaties, gemeenten, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Een gezonde leefstijl stimuleren dient vanuit een gezamenlijke aanpak zowel thuis, op school, op het werk, als bij (sport)verenigingen plaats te vinden, is de opvatting van Vitaal Vechtdal. De focus ligt hierbij op de bravo-onderwerpen: meer bewegen, stoppen met roken, minder alcohol drinken, gezonde voeding en ontmoeten & ontspanning. De inwoners, van jong tot oud, worden nauw betrokken. Hierbij wordt specifiek gelet op de aansluiting van mensen die te maken hebben met werkloosheid, slechte gezondheid en een ongezonde leefstijl.
 

Kwetsbare ouderen

Daarnaast wordt ook gekeken hoe de zorg voor kwetsbare ouderen beter kan worden georganiseerd. Betere samenwerking tussen zorgverleners, en meer inzet op preventie, moet leiden tot betere gezondheid en lagere kosten voor de zorg.

Leonore de Bakker, senior manager zorginkoop, Zilveren Kruis

'Zilveren Kruis is sinds de start partner van Vitaal Vechtdal. We zijn blij dat we de samenwerking binnen Vitaal Vechtdal extra kunnen stimuleren met de subsidie die we hebben ontvangen van het Ministerie van VWS. De plannen van Vitaal Vechtdal passen goed bij de beweging die Zilveren Kruis stimuleert. Zowel op het gebied van het versterken van vitaliteit, als onze ambitie om meer zorg vanuit het ziekenhuis te verplaatsen naar de thuissituatie van de verzekerde.'

Paul Habets, voorzitter bestuur Vitaal Vechtdal

'Deze subsidie is een welkome ondersteuning voor onze regionale samenwerking waarmee wij de inwoners ook de komende jaren verder kunnen helpen om makkelijker keuzes te maken die goed zijn voor je gezondheid.'

 

Lees ook het artikel uit ZorgVisie, 29 januari 2019
Lees ook het artikel uit De Stentor, 28 januari 2019
Lees het artikel van VechtdalLeeft, 28 januari 2019

Vitaal Vechtdal Nieuwsbrief

Wil jij op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten van Vitaal Vechtdal? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Natuurlijk kun je je op elk moment weer makkelijk uitschrijven!