Hoe vitaal zijn jouw medewerkers?

Weet jij hoe vitaal jouw medewerkers zijn, hoe ze in hun vel zitten, wat er (in de thuissituatie) speelt en of ze plezier in hun werk hebben? En weet je wat je als werkgever kunt doen om hen te ondersteunen en fit en vitaal te houden?

Medewerkers zijn het ‘goud’ van vele organisaties. Als zij goed in hun vel zitten, dan zorgt dat voor minder verzuim, tevreden klanten en een betere dienstverlening! 

Dashboard Vitaliteit op de werkvloer

In samenwerking met verschillende ondernemers in het Vechtdal is het dashboard Vitaliteit op de werkvloer ontwikkeld. Drie keer per jaar wordt er een vragenlijst uitgezet onder deelnemende bedrijven. De vragenlijst bevat 6 generieke, terugkerende vragen. En daarnaast een aantal vragen gericht op een actueel thema. Denk hierbij aan:

Vragenlijst ‘Werkende mantelzorger’

In de komende vragenlijst, eind februari, wordt aandacht besteed aan het thema ‘Werkende Mantelzorger’. Momenteel zijn er al veel werknemers die werk en mantelzorgtaken combineren. De verwachting is dat in 2040 het grootste deel van de werkenden mantelzorgtaken zal uitvoeren. Welke impact heeft dit voor jouw medewerkers en bedrijf?

De vragenlijst is geschreven in makkelijke taal, bevat een eenvoudige manier van antwoord geven en wordt anoniem door de medewerkers ingevuld. 

Voor het invullende van de vragen wordt drie weken de tijd gegeven. Daarna wordt een analyse gemaakt, deze wordt gedeeld met de contactpersoon van het bedrijf. Daarnaast ontvangt de contactpersoon een overzicht met activiteiten, interventies en/of initiatieven. Deze kunnen helpen om het onderwerp bespreekbaar te maken of de medewerker hulp te bieden. Voor de werkgever/HR medewerker zijn dit tools om mogelijke problemen aan te pakken of te voorkomen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over het dashboard ‘Vitaliteit op de werkvloer’ of op welke andere manier Vitaal Vechtdal jou, jouw medewerkers en daarmee het bedrijf fitter en vitaler kan maken? Neem dan contact op met Ellen van der Vegte: e.vandervegte@vitaalvechtdal.nl of 06-29127956.