Vitaal Vechtdal

26 november 2019 12:12

Verzuimkosten door werkstress lopen op tot 2,8 miljard.

In 2018 hadden bijna 1,3 miljoen Nederlandse werknemers burn-outklachten. En de kosten van werkstress gerelateerd verzuim zijn opgelopen tot 2,8 miljard euro per jaar. Hoewel werkgevers verschillende maatregelen treffen om werkstress te voorkomen is dat nog niet altijd genoeg. Bijna de helft (45%) van de werknemers geeft aan dat er op het werk (aanvullende) maatregelen nodig zijn tegen werkstress en 35% van het werkgerelateerde verzuim had volgens werknemers met werkdruk of werkstress te maken.

Dit blijkt uit de factsheet ‘Werkstress’ die TNO, bij de start van de week van de werkstress, publiceert. De factsheet is gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), een onderzoek van TNO en CBS onder ruim 60 duizend werknemers van 15 tot 75 jaar.

Bekijk de factsheet Werkstress 2019

Hoewel werkgevers verschillende maatregelen treffen om werkstress te voorkomen is dat nog niet altijd genoeg. Bijna de helft (45%) van de werknemers geeft aan dat er op het werk (aanvullende) maatregelen nodig zijn tegen werkstress en 35% van het werkgerelateerde verzuim had volgens werknemers met werkdruk of werkstress te maken. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met een jaar geleden. De kosten van loondoorbetaling bij ziekteverzuim wegens werkdruk en werkstress zijn wel opgelopen en bedragen in 2017 2,8 miljard euro. Dit komt vooral doordat er méér mensen zijn gaan verzuimen met dergelijke klachten. De kosten per persoon waren in 2017 met 8.100 euro vergelijkbaar met 2016.

Technologie gebruik hangt samen met werkstress

Eén van de thema’s van de week van de werkstress is ‘digital detox’. Bijna de helft (47%) van de werknemers is vaak of altijd buiten werktijd bereikbaar, 60% maakt (bijna) altijd gebruik van de PC of smartphone voor communicatie en 28% van de werknemers ervaart informatie-overload: zij krijgen zo veel informatie dat zij dat niet meer kunnen verwerken. Werkstress hangt ook samen met deze laatste twee vormen van technologiegebruik. Van de mensen die bijna de hele dag met de PC of smartphone communiceren geeft 45% aan dat het werk-gerelateerde verzuim door werkstress kwam. Bij mensen die maar af en toe de smartphone gebruiken, is dat 22%. Meer dan de helft (51%) van de werknemers die informatie-overload ervaren, noemt stress als oorzaak van werk-gerelateerd verzuim terwijl dit door een kwart van de mensen die geen informatie-overload ervaren als reden wordt genoemd.

Integrale aanpak om werkstress duurzaam te verlagen

Werkstress zorgt voor persoonlijk leed bij medewerkers en aanzienlijke kosten voor werkgevers. Een allesomvattende aanpak ontbreekt veelal. TNO publiceerde een whitepaper waarin beschreven wordt hoe TNO werkstress vanuit diverse invalshoeken bekijkt en wat de visie is op het voorkomen van werkstress. Individuele, organisatorische en maatschappelijke factoren spelen daarbij een rol en beïnvloeden elkaar. Dit vraagt om een integrale aanpak, met aandacht voor het verminderen van de oorzaken van werkstress en voor het verbeteren van de omgang met stress. Daarbij moet ook aandacht zijn voor aspecten op het niveau van het individu, het team, de organisatie en de maatschappij. Maatwerk en kennis over alle facetten van stress zijn dan ook cruciaal voor het aanpakken van werkstress.

TNO wil samen met partners stress gerelateerde klachten en uitval voorkomen en het handelingsperspectief van organisaties en medewerkers gericht op voorkomen en reduceren van stress vergroten. Zo willen we het aandeel werknemers met burn-outklachten terugbrengen van 17,3% naar 12% in 2030.

Bron: TNO, Week van de Werkstress 2019

Vitaal Vechtdal en Gezond werk

Vitaal Vechtdal wil werkgevers enthousiasmeren om aan de slag te gaan met vitaliteit. Dit draagt bij aan vitale werknemers, vitale bedrijven (goed werkgeverschap) en een vitale regio.

In 2020 gaat de nieuwe training 'Vitaal Leiderschap' van start voor leidinggevenden en managers. Gemotiveerde en gezonde werknemers zijn goed voor de organisatie. Maar welke rol speelt u als werkgevern hierin en hoe voert u eigenlijk het gesprek over vitaliteit? Vitaal Vechtdal helpt u in drie sessies op weg. 

Vitaal Vechtdal Polis
Een polis met een collectiviteit voor ondernemers. Met voordelen die helpen om gezond(er) te leven.

Meer informatie over gezond werk? Lees verder op onze pagina over Werkdruk & Oplossingen tegen werkstress

Vitaal Vechtdal Polis

Heb jij nog geen Vitaal Vechtdal Polis? De Vitaal Vechtdal Polis is een gratis aanvullende zorgverzekering. Meld je uiterlijk 31 december aan voor de Vitaal Vechtdal Polis of vraag meer informatie aan op vitaalvechtdalpolis.nl.