Vitaal Vechtdal

30 november 2018 11:7

Vitaal burgerschap

Eerstejaarsstudenten van het Alfa-college hebben op 13 en 15 november themadagen over ‘leefstijl, positieve gezondheid en eigen geluk’ gevolgd. Deze themadagen zijn een onderdeel van het lesprogramma Vitaal Burgerschap. Het Alfa-college wil de studenten zo goed mogelijk voorbereiden op een dynamische arbeidsmarkt en een complexe samenleving, daar hoort ook reflectie op eigen gedrag en leefstijl bij.

Positieve Gezondheid

Hoe kun je beter reflecteren op je eigen leefstijl dan met het begrip positieve gezondheid? Er werd stilgestaan bij de gedachten; van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’. Studenten gingen ook zelf aan de slag met het spinnenwebmodel van Positieve Gezondheid (zie spinnenweb verder op deze pagina).

Vervolgens ging het programma verder met een lezing van Mirjam Spitholt. Naast economie aan hogeschool Saxion geeft ze gelukskunde, een vak wat ze zelf heeft mogen ontwikkelen omdat ze merkte dat er onder studenten behoefte was aan antwoorden op de grotere levensvragen en het aanspreken van je innerlijke kracht. Welke richting wil je jouw leven geven? Leef in het NU, het belang ervan en hoe kom je daar. Gebruik je eigen unieke talenten om een bijdrage te kunnen leveren aan een betere wereld.

De themadagen helpen studenten na te denken over hun eigen leefstijl en welzijn en om hierover met elkaar in gesprek te gaan. De dagen werden georganiseerd met medewerking van Gewoon Gezond van de gemeente Hardenberg.

Inspiratie Machteld Huber voor 250 (zorg)professionals in het Vechtdal

Positieve gezondheid, veerkracht en het ‘andere’ gesprek. Machteld Huber inspireerde een volle zaal met ruim 250 (zorg)professionals over positieve gezondheid. Haar belangrijkste advies? Stel de mens centraal, niet de ziekte. Zie gezondheid als een positief middel zodat iemand de dingen kan blijven doen die voor hem/haar belangrijk zijn.

Professionals uit het Vechtdal: huisartsen, POH’ers, wijkverpleegkundigen, medewerkers uit de thuiszorg, GGD’ers, beleidsmakers, het onderwijs, gemeenten en het bedrijfsleven kwamen woensdag 7 februari 2018 bijeen in het Alfa-college Hardenberg om de lezing van arts-onderzoeker Machteld Huber over positieve gezondheid te horen. De bijeenkomst was een initiatief van Beter Thuis Wonen, Alfa-college Hardenberg en Vitaal Vechtdal. De studenten van het Alfa-college leverden een bijdrage in de organisatie van het congres. Het doel van deze bijeenkomst was de verschuiving te benadrukken van zorg en ziekte behandelen naar preventie en het stimuleren van een gezonde, actieve levensstijl.
 

Positieve gezondheid is gebaseerd op veerkracht, functioneren en eigen regie. Het concept van Machteld Huber benadrukt de potentie van mensen om - ieder binnen zijn eigen mogelijkheden -  het beste uit het leven te halen. Daarbij ligt de nadruk niet op de ziekte van iemand, maar op wat die persoon wil en kan.

Gezondheid wordt steeds vaker breed en positief opgevat, zodat de focus meer ligt op de mogelijkheden die mensen hebben.

Voor veel aanwezigen in de zaal is werken met het concept positieve gezondheid een andere aanpak dan men gewend is. Hoe benadert u cliënten met diabetes die moeite hebben aan de slag te gaan met afvallen? Of COPD- patiënten die blijven roken? Hoe kunt u consulten minder vaak laten vastlopen en positieve vooruitgang in het gedrag van uw patient krijgen? De zorgprofessional stelt hoofdzakelijk iemands klacht of ziekte centraal. Daar moet iets aan gedaan worden. Huber geeft aan dat in het gesprek tussen zorgprofessional en cliënt meer de gehele mens centraal dient te staan: wat is voor ú belangrijk, wat zou ú willen veranderen? Dit is een ‘ander’ gesprek dan uitsluitend praten over iemands ziekte.

Daarom is samenwerking tussen organisaties in het sociale domein in het Vechtdal ook zo belangrijk. Meer nadruk op positieve gezondheid vereist inzicht in elkaars expertise en elkaar weten te vinden. Deze bijeenkomst droeg daar zeker aan bij. Deze werkwijze past uitstekend bij Vitaal Vechtdal, een beweging gedragen door vele organisaties om met een scala aan activiteiten bij te dragen aan welzijn, vitaliteit en gezondheid in het Vechtdal.

Presentatie Machteld Huber - 7 februari 2018

Gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid

Over Machteld Huber

Machteld Huber is van oorsprong huisarts. Tijdens eigen ervaring met ziekte ontdekte ze dat haar herstel actief en positief kon beïnvloeden. Zij besloot meer aandacht te gaan richten op ‘gezondheidsbevordering’. Enerzijds werd zij onderzoeker, op het Louis Bolk Instituut in Driebergen, en anderzijds ging zij werken met ernstig beschadigde mensen. Zij ontwikkelde een nieuw, dynamisch concept van gezondheid, dat zij uitwerkte tot het brede begrip ‘Positieve gezondheid’, waar zij in 2014 op promoveerde.

Mensen die zich gezonder voelen, zijn gelukkiger. Het gaat over hoe ieder binnen zijn eigen mogelijkheden, het beste uit het leven kan halen. Een gezondere levensstijl is ook een manier om het aangaan van relaties, werk/meedoen (participatie), in balans zijn, beter presteren, meer regie op eigen leven (zelfregie en zelfredzaamheid) te kunnen bereiken. Dit verbindt Vitaal Vechtdal met de vele activiteiten op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, werk en wonen/vrije tijd.

Meer informatie over positieve gezondheid
Mijn positieve gezondheid
Kinderen en Positieve gezondheid

Vitaal Vechtdal Update

Wil jij op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten van Vitaal Vechtdal? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Natuurlijk kun je je op elk moment weer makkelijk uitschrijven!

Over de initiatiefnemers

BETER THUIS WONEN

Mensen die ondersteuning nodig hebben bij zorg en organisatie van hun eigen leven kunnen een beroep doen op Beter Thuis Wonen. Wij vinden dat de zorg voor iedereen beschikbaar moet kunnen zijn en dat elk mens over eigen zorg moet kunnen beslissen. Positieve gezondheidsbeleving is ons uitgangspunt.
Voor meer informatie: beter-thuis-wonen.nl

ALFA-COLLEGE

Het Alfa-college biedt opleidingen aan in Groningen, Hoogeveen en Hardenberg. Bij het Alfa-college Hardenberg volgen ongeveer 2.000 jongeren een opleiding of cursus. Dit onderwijs wordt verzorgd door 130 docenten.
Voor meer informatie: alfa-college.nl

VITAAL VECHTDAL

Vitaal Vechtdal zet zich in voor een gezonde, actieve regio. Samen met partners stimuleren we mensen van jong tot oud om zelf actief aandacht te besteden aan de eigen gezondheid. Vitaler worden én blijven. Met als resultaat dat mensen minder gebruik hoeven maken van de zorg.

Dat hoeft niemand alleen te doen, het is juist de bedoeling om het samen te doen met bijvoorbeeld de wijk, de school, het werk en ook de buren om elkaar te helpen, en een beetje voor elkaar te zorgen. Dit verbindt Vitaal Vechtdal met de vele activiteiten op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, werk en wonen/vrije tijd.
Voor meer informatie: vitaalvechtdal.nl