Vitaal Vechtdal

12 maart 2018 19:6

Aanvraag bijdrage Vitaal Vechtdal

Vitaal Vechtdal ondersteunt graag nieuwe initiatieven van burgers, groepjes burgers of (vrijwilligers) organisaties die een gezonde leefstijl bij inwoners in het Vechtdal stimuleren. Want deze initiatieven kunnen op kleine of grote schaal positieve effecten teweegbrengen bij personen, een wijk of dorp. De ondersteuning kan geleverd worden in de vorm van kennis en ervaring of eventueel met een geringe financiële bijdrage.

Om enkele voorbeelden te noemen:

Verspreiden

Het enthousiasme en de positieve doelen van een initiatief kunnen een belangrijke stimulans vormen voor anderen. Wellicht kan uw initiatief als voorbeeld dienen voor andere wijken, buurten of dorpen. Dat is de reden dat we hier graag over willen communiceren en u vragen om foto’s en een kort verslag. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van Vitaal Vechtdal dient uw initiatief te voldoen aan de volgende criteria:
Voldoet uw initiatief aan deze criteria? Dan kunt u hier het formulieraanvraag bijdrage Vitaal Vechtdaldownloaden, invullen en sturen naar info@vitaalvechtdal.nl
 
Het team Vitaal Vechtdal neemt daarna uw aanvraag in behandeling en beslist of uw initiatief daadwerkelijk in aanmerking komt voor een ondersteuning vanuit Vitaal Vechtdal. Over deze uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
 
Deze regeling wordt periodiek geëvalueerd en kan naar aanleiding daarvan aangepast worden.