Werkdruk

Vitaal Vechtdal

15 november 2017 17:4

Eerst het goede nieuws…

In 2016 heeft 77% van de werkgevers een beleid om werkstress aan te pakken. In 2014 was dit nog 69%. Dat is ook hard nodig want…

Bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (TNO / CBS) & Werkgevers Enquête Arbeid (TNO)

Koks, onderwijzers en artsen ervaren hoogste werkdruk
Het aantal burn-outs is fors gestegen. 15 procent van de Nederlandse vrouwen zegt een burn-out te hebben of te hebben gehad. Twee jaar geleden was dit nog 9,4 procent. Het aantal opgebrande of overspannen mannen steeg in diezelfde periode van 6 naar 9 procent.

Wat kunnen bedrijven doen tegen werkdruk?

De aanpak van werkdruk vereist maatwerk. Daarom is het goed om als bedrijf een aantal algemene aandachtspunten in acht te nemen om de problemen zo veel mogelijk in de kiem te smoren. Bij de aanpak van werkdruk is het aan te raden om vooral rekening te houden met factoren binnen de organisatie. Tegelijkertijd moet gekeken worden naar de omstandigheden die de werkdruk van de werknemer bepalen.

Enkele aandachtspunten om werkdruk te verminderen:

99 oplossingen tegen werkstress
De website Arboportaal is opgezet als startpunt voor werkgevers, professionals en werknemers die informatie zoeken over goede arbeidsomstandigheden.
De PreventieCoach app zit vol nuttige informatie, e-learning, e-nieuws, filmpjes, agenda, checklisten en meer.