Vitaal Vechtdal

14 november 2017 12:51

In het Wondexpertisecentrum Coevorden (WEC) kunnen mensen terecht voor gespecialiseerde zorg voor complexe wonden. Het WEC is gevestigd in het Aleida Kramer Ziekenhuis in Coevorden.

Complexe wonden

De meeste wonden genezen vaak vanzelf. Soms is dat niet het geval, omdat het normale genezingsproces is verstoord. In dat geval spreken we van een complexe wond. Dit zijn wonden die niet binnen drie weken genezen zoals bijvoorbeeld een diabetische voet, open been (ulcus cruris) en doorligwonden (decubitus). Voor de behandeling van een complexe wond kan uw behandelend arts of huisarts u doorverwijzen naar het Wondexpertisecentrum Coevorden. Complexe wonden hebben voor patiënten vaak een grote impact op het functioneren en de kwaliteit van leven, zowel op korte als lange termijn. Bijvoorbeeld door de pijn, slapeloosheid, beperking van de mobiliteit en emotioneel leed.

Samenwerking

De Saxenburgh Groep, waar het Aleida Kramer ziekenhuis in Coevorden onder valt, en thuiszorgorganisatie Icare zijn gezamenlijk het WEC gestart. Met het WEC, waar verpleegkundigen werken die zijn gespecialiseerd in wondzorg, wil de Saxenburgh Groep een snellere genezing realiseren en de tijdsperiode terugbrengen tot gemiddeld negen tot tien weken. Het Wondexpertisecentrum werkt ook nauw samen met huisartsen, thuiszorgorganisaties en verpleeghuizen in de regio om de juiste wondbehandeling te kunnen geven. Deze samenwerking in de keten past heel goed binnen de visie van Vitaal Vechtdal. Door de start van het WEC hebben mensen sneller toegang tot zorg, worden zij sneller verwezen naar de juiste plek en eenduidig geholpen met uniform materiaal. Dat bespaart zorgkosten en geeft mensen de mogelijkheid gezonder te leven.

Wondexpertisecentrum Coevorden

Succes

Als het centrum voor wondzorg in Coevorden bevalt, is het streven om ook met een wondexpertisecentrum in het Röpcke-Zweers ziekenhuis in Hardenberg te starten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Saxenburgh Groep.