Jonge ouders

Paula Buit

5 november 2017 14:51

Vroeg Erbij in het Vechtdal: een optimale start voor uw kind

Ouders en organisaties die samenwerken in het belang van uw kind, dat is wat we voor ogen hebben. Vroeg Erbij in het Vechtdal maakt vroege signalering mogelijk vanuit alle organisaties die betrokken zijn bij opvoeding en ontwikkeling.

Jonge ouders

Het prenatale huisbezoek

Een kind krijgen en grootbrengen is heel bijzonder. Iedere ouder wil er graag het beste van maken, maar soms maken omstandigheden het zwaar voor ouders. Extra ondersteuning, nog voordat de baby geboren wordt, kan dan helpen. Deze extra ondersteuning tijdens de zwangerschap wordt geboden door de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau. Zij biedt een luisterend oor en geeft tips en adviezen. Dit heet het ‘Prenatale Huisbezoek-JGZ’. JGZ staat voor JeugdGezondheidsZorg.

Betere samenwerking in de keten

​Wat levert dit op voor professionals en clienten? Alle uitvoerenden in de geboortezorg in de regio Vechtdal doen mee. Uit gesprekken blijkt dat clienten tevreden zijn over de samenwerking. Professionals krijgen door de samenwerking meer inzicht in elkaars expertise. Men weet elkaar beter te vinden en neemt sneller contact op. Ook is een lichte verschuiving naar voren van ondernomen acties waar te nemen, naar al tijdens de zwangerschap in plaats van na de bevalling. Dit was ook één van de doelen van Vroeg Erbij in het Vechtdal. Doordat zorg en ondersteuning eerder ingezet kunnen worden, kunnen bepaalde problemen al worden opgelost voordat het kind geboren wordt. Deze werkwijze past binnen Vitaal Vechtdal, waarin de vraag centraal staat ‘hoe kunnen mensen in de regio langer gezond blijven?’

De helder beschreven verwijsstructuur biedt toegevoegde waarde. GGD IJsselland, dat de Prenatale Huisbezoeken uitvoert, vindt de aangevraagde bezoeken zeer nuttig zijn en ze leiden tot ofwel verdere begeleiding door de JGZ-verpleegkundige, ofwel het inzetten van externe hulp, zoals Samen Doen-teams, voedselbank, Veilig Thuis of GGZ-hulp. 

Op deze wijze ontstaat er een vloeiende keten van informatie en advies, vroegsignalering, adequate opvolging en jeugdzorg op maat. Betrokken organisaties zijn verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg /GGD IJsselland, huisartsen, samen doen-teams, gemeenten en overige relevante instanties. etc.

Over Vroeg Erbij in het Vechtdal

Vroeg erbij in het Vechtdal’ is gezamenlijk ontwikkeld door de verloskundigen, Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland, kraamzorg en het Röpcke-Zweers Ziekenhuis (Saxenburgh Groep) en wordt begeleid door Welmoed Nijboer en Elisabeth Floor, adviseurs van Progez.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie over 'Vroeg Erbij in het Vechtdal' kunt u contact opnemen met Denise Kroese, adviseur bij Proscoop. Algemene vragen kunt u mailen naar info@vitaalvechtdal.nl

Een platform met informatie over een gezonde zwangerschap. Sinds kort ook online coaching bij kinderwens.