Vitaal Vechtdal

7 september 2020 10:57

Goede communicatie, voor goede zorg in het Vechtdal!

Vitaal Vechtdal geeft met ‘OZOverbindzorg’ invulling aan betere afstemming tussen cliënten, zorg en welzijn in het Vechtdal.

Vitaal Vechtdal en OZOverbindzorg helpen de cliënt in de onderlinge communicatie met zorg- en hulpverleners, zoals mantelzorgers, familie, huisartsen, specialisten, apothekers, thuiszorg, en wijkteam.
 
OZOverbindzorg is een communicatiemiddel voor het netwerk van zorg- en hulpverleners (mantelzorgers, familie en zorgprofessionals) rondom een cliënt. Via een beveiligde verbinding kunnen zorg- en hulpverleners met de cliënt en met elkaar communiceren. Binnen dit netwerk kan iedereen vragen stellen en antwoord geven.  De cliënt is eigenaar en bepaalt wie er toegang heeft tot het netwerk.  
 
Voor patiënt, mantelzorg, zorg- en hulpverleners is het nu vaak ingewikkeld om onderling de zorg af te stemmen. OZOverbindzorg maakt dat veel makkelijker. Voor alle, niet spoedeisende, vragen kan via dit online platform gecommuniceerd worden. Voordeel voor cliënt en mantelzorgers is dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis en kunde van alle deelnemers. Groot voordeel voor de zorgverleners is de betere communicatie met de mantelzorger. Op signalen van de mantelzorger kan snel ingespeeld worden.

Communicatie in het zorgveld is één voorbeeld van de onderwerpen waar Vitaal Vechtdal zich mee bezighoudt: stimuleren dat zorgorganisaties hun dienstverlening goed op elkaar en met de cliënt afstemmen. 

OZOverbindzorg
Daarom tekent Vitaal Vechtdal namens huisartsenorganisatie Medrie, gemeente Hardenberg, gemeente Ommen, Saxenburgh groep en de thuiszorgorganisaties een overeenkomst met OZOverbindzorg. In Ommen, Hardenberg en Coevorden gaat vanaf 2018 OZOverbindzorg stapsgewijs geïntroduceerd worden.

Meer informatie is te vinden op : www.ozoverbindzorg.nl

Ondersteuning (ex)coronapatiënten

Van de patiënt wordt verlangd om thuis aan te sterken, maar hoe doe je dit dan? Wanneer een patiënt genezen is van corona, betekent dit niet dat je geen klachten meer hebt. Na herstel houden zij vaak last van lichamelijk- en/of psychische klachten. Dit kan een verminderde conditie zijn, afname van spierkracht, hoesten of kortademigheid. Angst, stress of concentratieproblemen zijn psychische klachten die na herstel in het ziekenhuis of thuis vaak voorkomen. Je kunt je voorstellen dat deze klachten voor patiënt en familieproblemen veroorzaken in het dagelijks leven. Hoe kan de (zorg)professional ondersteuning bieden?
 
Onduidelijkheid
 
Wanneer je als patiënt last blijft houden van klachten is het wenselijk om een professional te spreken. Het is nu vaak onduidelijk bij wie de patiënt of familie met welke vragen terecht kan. Het is nog niet heel bekend dat een patiënt die last heeft van kortademigheid, hulp kan krijgen van een fysiotherapeut. Ook psychische klachten gaan vaak niet vanzelf over, professionals, zoals een huisarts, geestelijk begeleider of psycholoog kunnen de patiënt hier goed in ondersteunen.
 
Netwerkzorg op maat
 
In onderstaande afbeelding wordt weergegeven met welke klachten je terecht kunt bij een professional. Ook zie je dat er meerdere professionals betrokken kunnen zijn in de nazorg van een coronapatiënt. Hierdoor is samenwerking tussen deze professionals wenselijk, om tegenstrijdige adviezen te voorkomen. Daarnaast kunnen professionals elkaar goed aanvullen door de patiënt vanuit een andere invalshoek te benaderen. Door hierover met elkaar te communiceren ontstaat maatwerk. ‘Ze zeiden dat ik thuis verder mocht aansterken, er is niet gepraat over nazorg. Ik had graag iemand gehad aan wie ik rechtstreeks vragen kon stellen.’ hoorden wij van een coronapatiënt.

Hoe kan ik als persoon gebruik maken van OZO Verbindzorg?

Wil je graag gebruik maken van OZO Verbindzorg vraag dan aan je huisarts of andere zorgprofessional of hij daarvan gebruik maakt. Hij of zij kan je dan verder helpen. 

Ben je een zorgverlener die graag een OZOVerbindzorg wil starten?
OZOverbindzorg wordt in 78 gemeentes (waaronder locaties in het Vechtdal) in Nederland gebruikt voor betere communicatie. Neem contact met OZOVerbindzorg op door te mailen naar info@ozoverbindzorg.nl.