Vitaal Vechtdal

6 februari 2024 14:6

Coachtraject Positieve Gezondheid

Vitaal Vechtdal wil het werken vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid stimuleren onder professionals in de zorg. Het werken met positieve gezondheid vraagt om een andere manier van kijken en doen in de praktijk. Meer oog hebben voor welzijn en zingeving. Vitaal Vechtdal ontwikkelde een coachtraject waarmee zorg- en hulpverleners kunnen oefenen met toepassen van positieve gezondheid in het dagelijks werk. Het coachtraject is niet exclusief voor professionals in de zorg, het is ook geschikt voor professionals in het onderwijs, mensen actief in het verenigingsleven of dorpsinitiatieven.

Inhoud coachtraject

Het coachtraject is als volgt opgebouwd:

In de eerste twee sessies wordt het gedachtegoed Positieve Gezondheid geintroduceerd. De deelnemers krijgen een duidelijk beeld van wat positieve gezondheid vraagt van professionals in het anders denken en anders doen in de zorg- en hulpverlening. En hoe dit denken (inzetten op gezondheid) het speelveld van zorg en welzijn verandert.

De coaching in de vervolgsessies heeft betrekking op het leren om situaties anders te gaan aanpakken. De deelnemers oefenen om positieve gezondheid toe te passen in hun dagelijkse werk. Hierbij is het belangrijk om samen met hun cliënten of patiënten oplossingen te gaan onderzoeken door middel van  vragen zoals 'Wat is voor u belangrijk?' en 'Zou u wat willen veranderen?' om vervolgens eventueel passende hulp te bieden.
 

Voor wie is de cursus?

De cursus is voor professionals in de zorg. Denk aan huisartsenpraktijken, praktijkondersteuners, verpleegkundigen, diëtisten, fysiotherapeuten, medewerkers welzijnsorganisaties, leefstijlcoaches etc. of voor professionals in het onderwijs.
 

Voorwaarden

  • Een groep heeft bij voorkeur een gemengde, multidisciplinaire samenstelling;
  • Een contactpersoon is beschikbaar voor het maken van afspraken;
  • 80% aanwezigheid bij deelname.  Mocht hier niet aan worden voldaan, dan ontvangt de deelnemer een rekening van € 250,- 
  • Andere kosten zijn voor de gezamenlijke organisaties.

Bij individuele aanmelding maken we gebruik van een inschrijflijst. We kunnen hierbij niet altijd garanderen dat er voldoende belangstellenden zijn om (op korte termijn) een coachtraject te starten. Je wordt hierover dan op de hoogte gehouden.

Aanmelden

Heb je belangstelling voor een coachtraject? Mail dan naar info@vitaalvechtdal.nl, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.