Vitaal Vechtdal

9 december 2022 15:29

Coachtraject Positieve Gezondheid voor professionals in de zorg

Vitaal Vechtdal wil het werken vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid stimuleren onder professionals in de zorg. Het werken met positieve gezondheid vraagt om een andere manier van kijken en doen in de praktijk. Meer oog hebben voor welzijn en zingeving. Vitaal Vechtdal ontwikkelde een coachtraject waarmee zorg- en hulpverleners kunnen oefenen met toepassen van positieve gezondheid in het dagelijks werk.

Inhoud coachtraject

Het coachtraject is als volgt opgebouwd:

Voor wie is de cursus?

De cursus is voor professionals in de zorg. Denk aan huisartsenpraktijken, praktijkondersteuners, verpleegkundigen, diëtisten, fysiotherapeuten, medewerkers welzijnsorganisaties, leefstijlcoaches etc.

Voorwaarden

Bij individuele aanmelding maken we gebruik van een inschrijflijst. We kunnen hierbij niet garanderen dat er voldoende belangstellenden zijn om (op korte termijn) een coachtraject te starten. U wordt hierover op de hoogte gehouden.

Coachtraject Positieve Gezondheid