Vitaal Vechtdal

16 oktober 2023 10:36

Coachtraject Positieve Gezondheid

Vitaal Vechtdal wil het werken vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid stimuleren onder professionals in de zorg. Het werken met positieve gezondheid vraagt om een andere manier van kijken en doen in de praktijk. Meer oog hebben voor welzijn en zingeving. Vitaal Vechtdal ontwikkelde een coachtraject waarmee zorg- en hulpverleners kunnen oefenen met toepassen van positieve gezondheid in het dagelijks werk. Het coachtraject is niet exclusief voor professionals in de zorg, het is ook geschikt voor professionals in het onderwijs, mensen actief in het verenigingsleven of dorpsinitiatieven.

Inhoud coachtraject

Het coachtraject is als volgt opgebouwd:

In de eerste twee sessies wordt het gedachtegoed Positieve Gezondheid geintroduceerd. De deelnemers krijgen een duidelijk beeld van wat positieve gezondheid vraagt van professionals in het anders denken en anders doen in de zorg- en hulpverlening. En hoe dit denken (inzetten op gezondheid) het speelveld van zorg en welzijn verandert.

De coaching in de vervolgsessies heeft betrekking op het leren om situaties anders te gaan aanpakken. De deelnemers oefenen om positieve gezondheid toe te passen in hun dagelijkse werk. Hierbij is het belangrijk om samen met hun cliënten of patiënten oplossingen te gaan onderzoeken door middel van  vragen zoals 'Wat is voor u belangrijk?' en 'Zou u wat willen veranderen?' om vervolgens eventueel passende hulp te bieden.
 

Startdatum

Op 22 november 2023 start een nieuwe coachingsgroep in Dalfsen!
Via het aanmeldformulier hieronder kunt u zich, ook individueel, opgeven.
 

Voor wie is de cursus?

De cursus is voor professionals in de zorg. Denk aan huisartsenpraktijken, praktijkondersteuners, verpleegkundigen, diëtisten, fysiotherapeuten, medewerkers welzijnsorganisaties, leefstijlcoaches etc. of voor professionals in het onderwijs.

Voorwaarden

Bij individuele aanmelding maken we gebruik van een inschrijflijst. We kunnen hierbij niet altijd garanderen dat er voldoende belangstellenden zijn om (op korte termijn) een coachtraject te starten. U wordt hierover dan op de hoogte gehouden. In Dalfsen start een traject op 22 november 2023, waarbij individuele aanmeldingen mogelijk zijn. 

Aanmelden voor coachtraject Positieve Gezondheid