PreventieConsult

Vitaal Vechtdal

16 november 2021 15:40

PreventieConsult

Begin 2018 zijn starten aantal huisartenpraktijken gestart met het PreventieConsult. Doel van het PreventieConsult is het voorkomen van diabetes type 2 (suikerziekte), hart- en vaatziekten en nierschade.

In het Vechtdal doen een groot aantal huisartspraktijken in Hardenberg-stad, Ommen, Avereest (Dedemsvaart en Balkbrug) en Coevorden mee met het PreventieConsult.

Het PreventieConsult is een 3-jarig project waarbij ieder jaar inwoners van 50 en 55 jaar worden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen ter bewustwording van mogelijke gezondheidsrisico’s die te maken hebben met leefstijl. Mocht uit deze vragenlijst blijken dat er een verhoogd risico is, dan worden deze inwoners opgeroepen voor nader onderzoek bij de huisartsenpraktijk. Inwoners die al bekend zijn met een chronische ziekte, waarbij al aandacht aan leefstijl wordt besteed, worden niet uitgenodigd voor dit onderzoek.

PreventieConsult

Ook kunnen bijpassende adviezen worden gegeven, zoals bijvoorbeeld meer bewegen. Lees hier alvast praktische tips voor meer beweging of kijk op onze pagina met diverse gezondheidsapps!

De eerste resultaten na 1 jaar PreventieConsult kunnen nu, medio februari 2019, worden gepresenteerd. In 2018 hebben bijna 500 inwoners van het Vechtdal de vragenlijst ingevuld. Bijna 100 inwoners het advies gekregen hun leefstijl aan te passen ivm een gezondheidsrisico. Denk aan adviezen zoals stoppen met roken, gezond eten of meer bewegen.

Als u zelf wilt nagaan of u risico loopt, vul dan 7 vragen in op testuwrisico.nl.

Start met Bewegen

Hoe gezond zijn we in de toekomst?

De vierjaarlijkse Volksgezondheid Toekomst Verkenning geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg in Nederland. Lees verder

Het rijksinstituut RIVM heeft nieuwe plattegronden over de gezondheidssituatie in Nederland online gezet. Cijfers over gezondheid en leefstijl zijn nu ook beschikbaar op wijkniveau voor thema's zoals bewegen, eenzaamheid, mantelzorg, roken etc.