PreventieConsult

Vitaal Vechtdal

27 juni 2018 21:45

PreventieConsult

Dit jaar starten een aantal huisartenpraktijken met het PreventieConsult. Doel van het PreventieConsult is preventie van diabetes type 2 (suikerziekte), hart- en vaatziekten en nierschade.

In het Vechtdal zijn een groot aantal huisartspraktijken in Hardenberg-stad, Ommen en Avereest (Dedemsvaart en Balkbrug) gestart met het PreventieConsult.

Het PreventieConsult is een 3 jarig project waarbij ieder jaar inwoners van 50 en 55 jaar worden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen ter bewustwording van mogelijke gezondheidsrisico’s die te maken hebben met leefstijl. Mocht uit deze vragenlijst blijken dat er een verhoogd risico is, dan worden deze inwoners opgeroepen voor nader onderzoek bij de huisartsenpraktijk. Inwoners die al bekend zijn met een chronische ziekte, waarbij al aandacht aan leefstijl wordt besteed, worden niet uitgenodigd voor dit onderzoek.

PreventieConsult

Ook kunnen bijpassende adviezen worden gegeven, zoals bijvoorbeeld meer bewegen. Lees hier alvast praktische tips voor meer beweging of kijk op onze pagina met diverse gezondheidsapps!

Start met Bewegen

Hoe gezond zijn we in de toekomst?

De vierjaarlijkse Volksgezondheid Toekomst Verkenning geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg in Nederland. Lees verder

Het rijksinstituut RIVM heeft nieuwe plattegronden over de gezondheidssituatie in Nederland online gezet. Cijfers over gezondheid en leefstijl zijn nu ook beschikbaar op wijkniveau voor thema's zoals bewegen, eenzaamheid, mantelzorg, roken etc.