Sociale kaart

Paula Buit

5 november 2017 8:42

Sociale Kaart

Er bleek behoefte te zijn aan een sociale kaart: een handzaam overzicht van de organisaties die op de een of andere manier met zorg te maken hebben. Zo’n overzicht is niet alleen handig voor de zorgprofessionals, maar ook voor inwoners en mantelzorgers.

Sociale kaart

Die kaart wordt nu ontwikkeld. We willen graag dat de kaart uitgroeit tot een app, waar je bijvoorbeeld ziet wie met verslavingszorg bezig is, maar ook waar je kunt bootcampen. Begin 2018 is de kaart gereed.

Hoe gezond zijn we in de toekomst?

De vierjaarlijkse Volksgezondheid Toekomst Verkenning geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg in Nederland. Lees verder

Het rijksinstituut RIVM heeft nieuwe plattegronden over de gezondheidssituatie in Nederland online gezet. Cijfers over gezondheid en leefstijl zijn nu ook beschikbaar op wijkniveau voor thema's zoals bewegen, eenzaamheid, mantelzorg, roken etc.