Vitaal Vechtdal

14 december 2017 16:34

Vitaal Vechtdal Stuurgroep

In de stuurgroep zijn alle officiele partners van Vitaal Vechtdal vertegenwoordigd.  De partners zijn nauw betrokken bij het beleid van de stichting en werken mee aan de verbinding tussen sociaal-maatschappelijk domein, zorgaanbieders en zorgverzekeraars middels de gezamenlijke projecten. De betrokken partners zijn:

 

Partners

ONVZ Zorgverzekeraar

ONVZ is enthousiast over de wijze waarop betrokken partijen in de regio Vechtdal hun schouders er onder zetten om de vitaliteit en gezondheid van alle bewoners te verbeteren. Als zorgverzekeraar zoekt ONVZ nadrukkelijk naar mogelijkheden om bewustwording en het inspireren van haar verzekerden om goed en gezond te leven. De initiatieven vanuit Vitaal Vechtdal zijn hierbij een uitstekende stimulans.

Friso de Jong, woordvoerder ONVZ

 

Partners

Alfa-college

Vitaal Vechtdal verbindt de leefwereld van iedere burger: woon- en leefomgeving, werkveld, scholen en zorginstellingen werken gezamenlijk aan gezondheid en vitaliteit. Door aan te sluiten bij Vitaal Vechtdal bundelen we krachten en kunnen we samenwerken om onze doelen te bereiken.

Klaas F. Bakker, directeur Alfa-college 

 

Partners

Huisartsenorganisatie Medrie

Vitaal Vechtdal zet gezamenlijk in op gezondheidspreventie vanuit zowel werk, onderwijs als woonomgeving. Want nú voorkomen, betekent straks niet ziek zijn. Het zorgveld kan patiënten gericht laten aansluiten bij dit initiatief. Dit ondersteunt Medrie op alle mogelijke manieren door participatie in projecten zoals Stoppen met roken of Langer Vitaal.

Paul Habets, huisarts en mede-initiatiefnemer Vitaal Vechtdal

 

Partners

Saxenburgh Groep

Als bestuurder werk ik met enthousiasme mee aan Vitaal Vechtdal. Het is bijzonder dat zoveel partijen zich samen inzetten voor de gezondheid en welzijn van de inwoners van het Vechtdal. Door samen te werken en de focus te leggen op zorg én preventie, blijven inwoners vitaal en zelfstandig en kunnen zij ondersteund worden waar dat nodig is. Daarmee blijft zorg in onze regio betaalbaar en toegankelijk. Lees ook: Saxenburgh bruist

Henri Janssen, voorzitter Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep

 

Partners

Zilveren Kruis

Het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg is een maatschapplijk vraagstuk. De zorgvraag in de regio verandert en dat vraagt vernieuwing. Vitaal Vechtdal is een bijzondere samenwerkingsvorm waar we al vanaf de start in 2012 in participeren om die vernieuwing te realiseren. Als zorgverzekeraar zetten wij met Vitaal Vechtdal een beweging in naar gezondheid en vitaliteit samen met de regionale partijen en met de bewoners van het Vechtdal.

Leonore de Bakker, regiomanager bij Zilveren Kruis

 

Partners

Gemeente Ommen

De gezondheid van burgers is een belangrijk aandachtspunt van de gemeente. In het veld werken we vaak samen met dezelfde partijen waardoor we gezamenlijke speerpunten mogelijk efficiënter en effectiever kunnen aanpakken. Het is belangrijk dat alle partijen samenwerken om dat te bereiken. Daar doet Ommen graag aan mee. 

Ko Scheele, wethouder Gemeente Ommen

Partners

Vrieling Adviesgroep

Ook werkgevers zijn steeds meer bezig met vitaliteit van hun werknemers. Het is mooi als Vitaal Vechtdal hierin een verschil kan maken. Dat is ook de gedachte achter Vitaal Vechtdal namelijk, dat mensen samen de regio maken. Dit geldt ook op het gebied van zorg en zorgverzekering. 

Jasper Vrieling, commercieel directeur Vrieling Adviesgroep

 

Partners

Vitaal Vechtdal past bij de landelijke ontwikkelingen om inwoners bewuster te maken van hun eigen kracht en om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid. Niet voor niets maakt de gemeente Hardenberg zich hard voor een grote zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners en gezondheidsbevorderende programma’s. Zorg is nu vooral gericht op beter maken. Dat is mooi, maar het is nog veel beter als je voorkomt dat mensen ziek worden.

Jannes Janssen, wethouder gemeente Hardenberg

 

Partners

Carinova

Carinova stimuleert en ondersteunt het ‘zo lang mogelijk thuis of zo thuis als mogelijk’ wonen. Om goed in te kunnen spelen op de zorgvraag van cliënten is goede dialoog van belang. Met cliënten en familie over hun specifieke wensen en mogelijkheden, maar ook met vrijwilligers en de vele externe partijen die met de zorg bezig zijn. Vitaal Vechtdal stroomlijnt de zorg door deze samenwerkingsverbanden in de regio Vechtdal verder te optimaliseren. Dat is fijn voor de professionals, maar nog fijner voor de mensen in het Vechtdal.

Leontine Verhoeven, Raad van Bestuur Carinova