Vitaal Vechtdal

8 mei 2024 14:15

Over Positieve Gezondheid

Positieve gezondheid, wat is het eigenlijk? Misschien heb je er al eens van gehoord. De kans is groot, want het idee wordt door steeds meer mensen omarmd. Het gaat erom dat we op een andere manier naar onze gezondheid kijken. Dat we het accent niet leggen op de ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Wat is voor jou belangrijk om te kunnen (blijven) doen, om je gezond te voelen en wat heb je daarvoor nodig? Onderzoeker en huisarts Machteld Huber is de bedenker van dit concept.

Spinnenweb Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van die bredere kijk op gezondheid. Die 6 dimensies worden zichtbaar in het Spinnenweb Positieve Gezondheid.

Vitaal Vechtdal en Positieve gezondheid

Mensen die zich gezonder voelen, zijn gelukkiger. Het gaat over hoe ieder binnen zijn eigen mogelijkheden, het beste uit het leven kan halen. Een gezondere levensstijl is ook een manier om het aangaan van relaties, werk/meedoen (participatie), in balans zijn, beter presteren, meer regie op eigen leven (zelfregie en zelfredzaamheid) te kunnen bereiken. Dit verbindt Vitaal Vechtdal met de vele activiteiten op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, werk en wonen/vrije tijd.

Samenwerken vanuit Positieve Gezondheid

Een mooi voorbeeld van de aanpak Positieve Gezondheid in de praktijk is Buurtzorg Dedemsvaart. Daar wordt geoefend met het meer betrekken van clienten bij de zorg. Een echtpaar en twee medewerkers van Buurtzorg vertellen in de video over hun ervaringen hiermee. Deze aanpak is onder andere tot stand gekomen door een training Positieve Gezondheid van Vitaal Vechtdal samen met het Alfa-college (coach Mieke Vogelzang) en Proscoop (kennis en ondersteuning).

Zelf aan de slag

Huisartsenpraktijken of multidisciplinair samenwerkende groepen die hier mee aan de slag willen, met ondersteuning van een coach en gefaciliteert vanuit Vitaal Vechtdal, kunnen informatie opvragen bij projectleider Henk Bloten via h.bloten@vitaalvechtdal.nl.

Meer informatie

Hieronder vind je allerlei informatie over Positieve Gezondheid.

Informatie over de training Positieve Gezondheid

Gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid

Verslag sessies positieve gezondheid
Machteld Huber spreekt voor 250 (zorg)professionals in het Vechtdal over positieve gezondheid
Meer informatie over Mijn positieve gezondheid