Vitaal Vechtdal

3 april 2024 14:56

Wij respecteren uw privacy

Privacyverklaring van Stichting Vitaal Vechtdal

Wij verzamelen en verwerken alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om onze dienstverlening aan u te kunnen uitvoeren. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Gegevens worden in geen enkel geval verkocht of beschikbaar gesteld aan derden voor doeleinden anders dan het uitvoeren van onze dienstverlening. Als uw gegevens niet meer nodig zijn voor onze werkzaamheden, zullen wij deze verwijderen. 

Stichting Vitaal Vechtdal, gevestigd aan Stelling 5, 7773 ND Hardenberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Vitaal Vechtdal
Stelling 5
7773 ND Hardenberg
Telefoon: 06 192 26 201
www.vitaalvechtdal.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Vitaal Vechtdal verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deelneemt aan onze activiteiten, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Vitaal Vechtdal verwerkt bij sommige activiteiten de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Om deel te kunnen nemen aan de bepaalde activiteiten die wij organiseren, kunnen we aan deelnemers vragen naast persoonsgegevens ook relevante medische gegevens aan te leveren. Deze gegevens hebben wij nodig om de gezondheid van alle deelnemende partijen te kunnen waarborgen en een goed verloop van het evenement na te kunnen streven. De medische gegevens worden door de verantwoordelijke Vitaal Vechtdal medewerker gedeeld met de verantwoordelijke begeleider(s)/ zorgverlener(s). Op hem/haar/hen is de beroepscode / het medisch beroepsgeheim van toepassing.

Doel van de gegevensverwerking

Stichting Vitaal Vechtdal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Vitaal Vechtdal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor financiƫle gegevens bewaren wij uw persoonsgegevens 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Vitaal Vechtdal verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Vitaal Vechtdal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij hebben een bewerkersovereenkomst met:

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Vitaal Vechtdal gebruikt cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Vitaal Vechtdal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vitaalvechtdal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Vitaal Vechtdal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Vitaal Vechtdal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@vitaalvechtdal.nl.