Vitaal Vechtdal

21 januari 2021 10:27

Een druppel in de vijver…

Samenwerken vanuit Positieve Gezondheid, dat is wat er tijdens het multidisciplinair overleg (afgekort MDO) in Avereest is gedaan. Hoe dit gegaan is en wat dit verder betekent voor de partners van het overleg en wat zij nodig hebben om er mee door te gaan, dat is een verhaal dat verteld mag worden. Van elkaar leren en inspireren is een belangrijk deel van het werk van Proscoop en Vitaal Vechtdal. Graag dragen we bij aan de druppel in de vijver om onze inwoners Positief gezond te houden en gezonder te maken.

Starten met positieve gezondheid

Twee jaar geleden zijn Proscoop en Vitaal Vechtdal gestart met het inzetten van Positieve Gezondheid als gemeenschappelijke taal binnen het MDO in Avereest. Er is een behoeften-peiling gedaan en vervolgens is er een aftrap geweest met een inspiratiesessie om samenwerken vanuit Positieve Gezondheid een gezicht te geven. Ook met doel om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Niet iedereen werkte of werkt er vanuit zijn of haar organisatie al met dit gedachtegoed. Tussentijds zijn we nogmaals samen gekomen om de stand van zaken op te maken en toen kwam Corona.

Reflectie op de nieuwe aanpak

Het heeft even geduurd, maar de MDO’s zijn uiteindelijk toch digitaal opgepakt. Aan het MDO nemen deel de praktijkondersteuner S/GGZ, wijkverpleegkundigen van drie verschillende thuiszorgorganisaties en een welzijnswerker vanuit Samen Doen. De afgelopen twee jaar is het team gecoacht tijdens de MDO’s door een coach/docent van het ROC, Alfa-college. Naast de manier waarop er wordt samengewerkt is er tijdens deze reflectie-bijeenkomst ook veel gesproken over wat het betekent voor hoe je zelf werkt en wat het betekent voor ieders eigen organisatie. Het is geen evaluatiebijeenkomst genoemd, omdat dit suggereert dat we van tevoren een norm zouden hebben gesteld waar we deze nieuwe aanpak aan zouden gaan toetsen. En dat is niet gebeurd. Het idee is om te kijken wat het betekent om samen te werken vanuit Positieve Gezondheid.

Aandachtspunten

Tijdens de terugkoppeling werd duidelijk dat nog lang niet iedereen ook daadwerkelijk vanuit of met Positieve Gezondheid in het dagelijkse werk werkt. Diegene die dat wel deden kwamen met verschillende opmerkingen, aandachtspunten, vragen en tips aan elkaar:

Verder werken vanuit Positieve gezondheid

Op de vraag wat er nodig is om verder te kunnen werken vanuit en aan Positieve Gezondheid worden een aantal zaken genoemd:

1) De uitkomsten van het andere gesprek goed kunnen rapporteren wordt als erg belangrijk ervaren:
2) Daarnaast is het belangrijk om zelf vast te blijven houden aan het anders denken en anders doen en er ook echt tijd voor te nemen. Coaching on the job wordt als erg prettig ervaren en het verzoek is dan ook of de coach nog een aantal keren aan wil schuiven, omdat op deze manier werken nog niet altijd een vanzelfsprekendheid is en nog wat ondersteuning verdient.

3) Vervolgens is het zaak om meer draagvlak te creëren voor het anders denken en doen ook bij collega’s. De meeste enthousiaste deelnemers doen dat al bewust dan wel onbewust. Het blijft een aandachtspunt om het anders denken en anders doen in de teams te bespreken. En daar blijft het niet bij, anders denken en anders doen, vraagt ook om de organisatie mee te krijgen. Idealiter wordt werken vanuit gezondheid ook de missie en visie binnen ieders eigen organisatie.

4) Om op deze manier te kunnen blijven werken is inzicht nodig in de tijd en geld die geïnvesteerd moet worden. Zilveren Kruis heeft deze manier van werken ook omarmd en dat betekent dat er eventueel mogelijkheden zijn voor financiering via een van de vier persoonsgerichte modules binnen de O&I.

Dat Vitaal Vechtdal samen met Proscoop een pilot is gestart met het organiseren van een Positief Gezond MDO in Avereest werpt haar vruchten af! De druppel in de vijver doet haar werk.

Met dank aan de inzet van Henk Bloten, Mieke Vogelzang en Chantal walg.

Ook kennis maken met positieve gezondheid?

Vanwege de goede resultaten met de pilot gaan we het komend inzetten om anderen ook kennis te laten maken met werken vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid. We zijn op zoek naar huisartsenpraktijken of multidisciplinair samenwerkende groepen die met ondersteuning van een coach, gefaciliteerd vanuit Vitaal Vechtdal, in 2021 hiermee aan de slag willen gaan. Wil je hierover meer weten neem dan contact op met Henk Bloten: h.bloten@vitaalvechtdal.nl

Lees verder over dit onderwerp