Machteld Huber presenteert

Vitaal Vechtdal

16 november 2021 14:17

Machteld Huber spreekt voor 250 (zorg)professionals in het Vechtdal over positieve gezondheid

Positieve gezondheid, veerkracht en het ‘andere’ gesprek. Machteld Huber inspireerde een volle zaal met ruim 250 (zorg)professionals over positieve gezondheid. Haar belangrijkste advies? Stel de mens centraal, niet de ziekte. Zie gezondheid als een positief middel zodat iemand de dingen kan blijven doen die voor hem/haar belangrijk zijn.

Professionals uit het Vechtdal: huisartsen, POH’ers, wijkverpleegkundigen, medewerkers uit de thuiszorg, GGD’ers, beleidsmakers, het onderwijs, gemeenten en het bedrijfsleven kwamen woensdag 7 februari 2018 bijeen in het Alfa-college Hardenberg om de lezing van arts-onderzoeker Machteld Huber over positieve gezondheid te horen. De bijeenkomst was een initiatief van Beter Thuis Wonen, Alfa-college Hardenberg en Vitaal Vechtdal. De studenten van het Alfa-college leverden een bijdrage in de organisatie van het congres. Het doel van deze bijeenkomst was de verschuiving te benadrukken van zorg en ziekte behandelen naar preventie en het stimuleren van een gezonde, actieve levensstijl.

Positieve gezondheid is gebaseerd op veerkracht, functioneren en eigen regie. Het concept van Machteld Huber benadrukt de potentie van mensen om - ieder binnen zijn eigen mogelijkheden - het beste uit het leven te halen. Daarbij ligt de nadruk niet op de ziekte van iemand, maar op wat die persoon wil en kan.

Voor veel aanwezigen in de zaal is werken met het concept positieve gezondheid een andere aanpak dan men gewend is. Hoe benadert u cliënten met diabetes die moeite hebben aan de slag te gaan met afvallen? Of COPD- patiënten die blijven roken? Hoe kunt u consulten minder vaak laten vastlopen en positieve vooruitgang in het gedrag van uw patient krijgen? De zorgprofessional stelt hoofdzakelijk iemands klacht of ziekte centraal. Daar moet iets aan gedaan worden. Huber geeft aan dat in het gesprek tussen zorgprofessional en cliënt meer de gehele mens centraal dient te staan: wat is voor ú belangrijk, wat zou ú willen veranderen? Dit is een ‘ander’ gesprek dan uitsluitend praten over iemands ziekte.

Daarom is samenwerking tussen organisaties in het sociale domein in het Vechtdal ook zo belangrijk. Meer nadruk op positieve gezondheid vereist inzicht in elkaars expertise en elkaar weten te vinden. Deze bijeenkomst droeg daar zeker aan bij. Deze werkwijze past uitstekend bij Vitaal Vechtdal, een beweging gedragen door vele organisaties om met een scala aan activiteiten bij te dragen aan welzijn, vitaliteit en gezondheid in het Vechtdal.

Daarom is samenwerking tussen organisaties in het sociale domein in het Vechtdal ook zo belangrijk. Meer nadruk op positieve gezondheid vereist inzicht in elkaars expertise en elkaar weten te vinden. Deze bijeenkomst droeg daar zeker aan bij. Deze werkwijze past uitstekend bij Vitaal Vechtdal, een beweging gedragen door vele organisaties om met een scala aan activiteiten bij te dragen aan welzijn, vitaliteit en gezondheid in het Vechtdal.

Over Machteld Huber

Machteld Huber is van oorsprong huisarts. Tijdens eigen ervaring met ziekte ontdekte ze dat haar herstel actief en positief kon beïnvloeden. Zij besloot meer aandacht te gaan richten op ‘gezondheidsbevordering’. Enerzijds werd zij onderzoeker, op het Louis Bolk Instituut in Driebergen, en anderzijds ging zij werken met ernstig beschadigde mensen. Zij ontwikkelde een nieuw, dynamisch concept van gezondheid, dat zij uitwerkte tot het brede begrip ‘Positieve gezondheid’, waar zij in 2014 op promoveerde.

Presentatie Machteld Huber voor Vitaal Vechtdal