Valpreventie

Vitaal Vechtdal

16 november 2021 15:57

Valpreventie

Elke vier minuten belandt een 65-plusser na een val op de spoedeisende hulp, met alle nare gevolgen van dien. Zelfstandig wonen wordt daardoor vaak een stuk lastiger.

Daarom zijn er cursussen valpreventie ontwikkeld: programma's waarbij het opbouwen van spierkracht en conditie, voeding en sociaal contact belangrijke aandachtspunten zijn. Fysiotherapeuten en diëtisten werken nauw samen op dit onderwerp. Vitaal Vechtdal brengt graag het overzicht van valpreventie cursussen in de regio onder de aandacht. 

Overzicht cursussen Valpreventie in het Vechtdal

Bij de meeste praktijken is een individuele cursus het gehele jaar mogelijk, óók in coronatijd. Vraag naar de mogelijkheden en kosten. 

Heeft u vragen over Vitaal Vechtdal of over de cursus valpreventie? Stuur dan een mail naar info@vitaalvechtdal.nl of bel naar 06 192 26 201

Er zijn al een aantal zorgverzekeraars die een (kleine) vergoeding aanbieden voor dit soort cursussen. Vraag uw zorgverzekeraar naar de mogelijke vergoedingen.

Interesse in andere type beweegactiviteiten? Kijk dan op het beweegaanbod in de gemeente Hardenberg (Gewoon Actief), gemeente Ommen (Samen Fitter Verder) of de gemeente Dalfsen (Kerngezond Dalfsen). 

Positieve resultaten pilot valpreventie in het Vechtdal (2018): Langer thuis blijven wonen met TOM

Fysiek en sociaal krachtiger door integrale preventieaanpak.

Eind 2017 hebben 36 enthousiaste 65-plussers uit Ommen, Dedemsvaart en Balkbrug meegedaan met project TOM (Thuis Onbezorgd Mobiel). Het project bevat een aanpak met aandacht voor valpreventie door een gericht beweegprogramma, voedingsvoorlichting en sociale steun. Resultaat van het programma is dat de kracht en balans van de ouderen verbeterd is en het aantal mensen dat is gevallen afgenomen is. Tevens geven de ouderen zelf aan dat hun gezondheid is verbeterd en ze beter in hun vel zitten.

Verbeterde mobiliteit

De deelnemers zijn vooruit gegaan op kracht (86% verbetering), lenigheid (67%), mobiliteit (80%) en balans (28%). Dit draagt bij aan een verbetering van het dagelijks functioneren van de ouderen. De bewegingsmonitor die de deelnemers hebben gedragen tijdens het TOM-programma ondersteunt deze resultaten.

Minder ouderen gevallen

Door deelname aan het TOM-programma is de angst om te vallen en het aantal deelnemers dat gevallen is, ook afgenomen. 42% van de deelnemers is gevallen in de maanden voorafgaand aan TOM. Dit neemt tijdens TOM af tot 24% en blijft stabiel in de 6 maanden na het programma op 23%.

Deelnemers ervaren een betere kwaliteit van leven na het volgen van het TOM-programma. Zij ervaren dat hun gezondheid is verbeterd en zij zitten beter in hun vel.

Integrale en lokale aanpak belangrijk

Uit een prognose van VeiligheidNL voor 2030 blijkt dat het aantal bezoeken aan de Spoedeisende Hulp (SEH) na een valongeval bij 65-plussers met 41% toeneemt. Dit is een hoge toename terwijl in veel gevallen een val voorkomen kan worden zodat men langer thuis kan blijven wonen. Er zijn veel factoren van invloed op een val (zoals inactieve leefstijl of voeding), maar een val heeft tegelijk ook veel gevolgen op mobiliteit, eenzaamheid en angst voor bewegen. Daarom brengen we als Vitaal Vechtdal graag deze preventiecursussen onder de aandacht.

Uniek valpreventieprogramma gestart in het Vechtdal
Ouderen in Vechtdal leren balans te houden
Vitaal Vechtdal wil verder met valpreventie-programma