Een vitaler Vechtdal

Vitaal Vechtdal

21 december 2021 13:29

Wat is Vitaal Vechtdal?

Vitaal Vechtdal zet zich in voor een gezonde, actieve regio. Samen met huisartsen, gemeenten, onderwijs, werkgevers en zorgverleners stimuleren we mensen van jong tot oud om actief aandacht te besteden aan de eigen gezondheid. Dat doen we omdat een gezondere leefstijl helpt bij fit worden én blijven. Met als resultaat dat mensen minder gebruik hoeven maken van de zorg.

Dat hoeft niemand alleen te doen, het is juist de bedoeling om het samen te doen met bijvoorbeeld de wijk, de school, het werk en ook de buren om elkaar te helpen, en een beetje voor elkaar te zorgen. 

Terugblik op 2021

Wil je een indruk krijgen waar Vitaal Vechtdal zo'n beetje mee bezig is? Bekijk dan onze terugblik 2021 (een pdf-bestand) die vol staat met onze activiteiten van het afgelopen jaar.

Terugblik 2021

Het ontstaan van Vitaal Vechtdal

Vitaal Vechtdal is ooit bedacht door huisarts Paul Habets uit Ommen en toenmalig bestuurder Pauline Terwijn van het regionale Röpcke-Zweers ziekenhuis. Inmiddels is het uitgegroeid tot een beweging met veel activiteiten die bijdragen aan vitaliteit en gezondheid. De initiatiefnemers wilden dat het accent meer kwam te leggen op het voorkomen dat je ziek wordt. Hiermee werd de eerste bouwsteen voor een Vitaal Vechtdal gelegd.

Vitaal Vechtdal werkt vanuit Positieve Gezondheid

Mensen die zich gezonder voelen, zijn gelukkiger. Het gaat over hoe ieder binnen zijn eigen mogelijkheden, het beste uit het leven kan halen. Een gezondere levensstijl is ook een manier om het aangaan van relaties, werk en meedoen in de maatschappij, in balans zijn, beter presteren, meer regie op eigen leven (zelfregie en zelfredzaamheid) te kunnen bereiken. Dit is deels gebaseerd op het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Deze visie en manier van werken verbindt Vitaal Vechtdal met de vele activiteiten op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, werk en wonen/vrije tijd.

Gezonde keuzes maken

Vertellen dat iets ongezond is, helpt niet. Mensen zullen zelf tot de conclusie moeten komen: 'Ik wil me fitter voelen' of 'Ik wil graag stoppen met roken'. Vitaal Vechtdal helpt bij het maken van gezonde keuzes. Dit helpen graag inwoners, werkgevers en professionals in de zorg. We hebben veel aandacht voor de thema's:

- Meer bewegen
- Stoppen met roken
- Minder alcohol drinken
- Gezonde voeding
- Ontspannen & Welzijn
 
Maar ook voor:
- Eenzaamheid
- Mantelzorg
- Werk & Gezondheid
- Samenwerking en vernieuwing in de zorg
Meer lezen over positieve gezondheid?
“Laat leefstijl geen geneeskunde worden, maar een onderdeel van het normale leven". Dat zegt Paul Habets, voorzitter Vitaal Vechtdal.